Det här är i första hand en träningsblogg, men inte bara. Det är också en blogg om hälsa, kost och det viktigaste av allt: motivation. De lärde menar att motivation är nyckeln till framgång, oavsett vad det är man söker framgång inom. Vill man bli bra på något måste man arbeta hårt och för att orka arbeta hårt så måste man känna motivation. Målbilder är enormt viktigt för utan dem är det svårt att ens sträva efter konsekvent motivation.

Varför tränar du?

När det gäller träning och motivation så brukar målbilderna handla om en eller flera av dessa tre saker:

  • Att hålla kroppen frisk och hälsosam
  • Att nå de tränings-/tävlingsresultat man satt upp
  • Att få en snygg kropp

Man har i regel ett primärt mål, men de sekundära målen brukar också vara av vikt. Motivationen ska dock helst vara knuten till så lite och så tydligt som möjligt - den får inte vara komplicerat att hitta.

I den här bloggen talar vi om träning och om hur man finner och håller igång motivationen.

[Inga blogginlägg att visa ... publicera här]